Учебната година ще завърши присъствено за всички ученици

снимка: © pixabay

Към днешна дата седемдневната заболеваемост от COVID-19 в страната е само 75 на 100 000 души. За последно е била на такова ниско равнище около 15 август 2021 г. Тенденцията е към устойчив спад, съобщиха от МОН. Ако няма нова епидемична вълна, тази учебна година ще завърши присъствено. 

При сегашния минимален риск от зараза не се предвижда извънредно удължаване на възможност за обучение от разстояние в електронна среда.

Родителите, които не желаят децата им да се върнат в училище до края на учебната година, могат да изберат между две форми на обучение – самостоятелна и индивидуална. Промяната става чрез заявление до директора на училището.

Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план за дневна форма на обучение. Самостоятелното обучение се организира след решение на експертна комисия, създадена към съответното регионално управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане.

Друга възможна форма за обучение без всекидневен контакт с много хора е индивидуалната. Тя включва индивидуални учебни часове, а срочната и годишна оценка се определя на базата на текущо оценяване или чрез изпити. Индивидуалното обучение се провежда по индивидуален учебен план и график на учебните часове, утвърдени от директора.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ