Спряха временно ТЕЦ „Марица 3“

Снимка РИОСВ – Хасково

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково поиска временно спиране за 48 часа на мощностите на димитровградската Топлоелектрическа централа (ТЕЦ) „Марица 3“, съобщи на официалната си страница екоинспекцията. Причината е изпускане на неорганизирани емисии от сградата на котелното помещение през последните няколко дни.

Основание за исканата мярка е чл. 73 от Закона за енергетиката и установени нарушения на екологичното законодателство по Закона за опазване на околната среда. Изпратено е писмо до Електроенергийния системен оператор за незабавно разпореждане за прекъсване на производството на електрическа енергия на оператора, се уточнява в съобщението., предават новините.

Автоматичната измервателна станция (АИС) „Раковски“ вчера отчете във времевия отрязък от 9:00 до 13:00 часа превишения на пределно допустимата средночасова концентрация на серен диоксид във въздуха на Димитровград. Най-голямо бе то в 10:00 часа, когато уредите са установили 2002,4 микрограма на кубичен метър при средночасова норма 350 микрограма на кубик. 

От енергийното дружество настояха, че проблемът не в тяхното производство. Междувременно в късния следобед на вчерашния ден ТЕЦ „Марица 3“ – Димитровград прекрати работата на горивната инсталация, информираха от РИОСВ-Хасково.   

ПРОЧЕТИ ОЩЕ