Париите най-нисшата каста в Индия

снимка: © pexels

Париите са най-нисшите социални слоеве в Индия

Най-лошият човек е този, който не принадлежи на никоя каста. Името на тази категория от населението е парии. Те включват хора, родени от други парии или в резултат на междукастови бракове и които не са признати от никой клас.

Кастата е затворена група или съсловие от хора, изпълняващи специфични социални функции. Често свързана с принадлежност към отделна етническа или религиозна общност. В древността кастите са били разпространени в Египет, Перу, Индия и др.

Кастите са характерни за древноиндийското общество. Каста е хиндуистка форма на социална стратификация на обществото, специфичен израз на неравенствата. Кастите се характеризират със строг, вътрешно-групов произход на наследяване, със силен религиозен, ритуален статус, с ограничение в избора на професия, строго формализиране на личностните отношения между членовете на различните касти, диетичен режим на хранене, с привилегии и самоуправление. В Древна Индия съществуват 33 касти.

Основни съсловия в кастовата система на Древна Индия:

Брахмани – жреци и учители

Кшатрии – воини и владетели

Вайши – земеделци и търговци

Шудри – работници и занаятчии

източник: zdravey

ПРОЧЕТИ ОЩЕ