Обявени са близо 50 работни места за хора с увреждания на трудовата борса в Кърджали

снимка: bulnews

На трудовия пазар в Кърджали са обявени 279 свободни работни места, като 47 от тях са за хора с трайни увреждания над 50 процента, каза за БТА директорът на „Бюро по труда“ в Кърджали Метин Хафъзсалим. Той обясни, че всички те са за хора с висше образование или професионален колеж в сферата на машинното инженерство и производствените технологии. Обвързани са главно със законовото изискване за наемане на хора с намалена трудоспособност, а броят им в дадена фирма се определя в зависимост от броя на служителите в нея.

На пазара на труда в Кърджали се търсят и 18 лекари, като това са места за незаети лекарски практики в труднодостъпни малки населени места, които традиционно стоят свободни, заради липса на кандидати.

Общо 75 от 232 са обявените свободни работни места за хора с висше образование. Четири от тях са за директори и една за управител в сферата на социалните услуги, икономиката и машиностроенето. Търсят се и лични асистенти, трудотерапевти, логопеди и рехабилитатори, във връзка с формирането на екип и разкриването на две нови социални услуги от община Кърджали, каза още Хафъзсалим. 

От обявените свободни позиции в „Бюро по труда“-Кърджали 102 са за хора със средно образование, като за 15 от тях образователната степен може да е и по-ниска. Търсят се основно шивачи, контрольори по качеството, детегледачи.

Обявени свободни работни места в „Бюро по труда“-Кърджали има и от други бюра по труда в страната. Търсят се 31 човека, като 20 от тях са за гранульори и камериерки.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ