Кой физик създава планетарния модел на атома

снимка: © pixabay

Физикът Ърнест Ръдърфорд  създава планетарния модел на атома през 1911 г.

Моделът на Ръдърфорд е теоретичен модел на атома, предложен от британския физик Ърнест Ръдърфорд за обяснение на експеримента, проведен от Ханс Гайгер и Ернст Марсден, негови сътрудници.

Британският физик Ърнест Ръдърфорд открива опитно, че в центъра на атома е разположено ядро, в което е съсредоточена почти цялата маса на атома (99,9%). Атомното ядро има положителен електричен заряд Ze където е е елементарният електричен заряд, равен по големина на заряда на електрона, а Z – поредния номер на съответния химичен елемент в периодичната таблица. Понеже атомът е електронеутрален, в него трябва да има и Z електрона, чийто общ отрицателен заряд -Ze да неутрализира положителния заряд на ядрото. Ядрото привлича електроните с електрични сили, под действието на които те непрекъснато обикалят около него, подобно на планетите около слънцето. Поради приликата със слънчевата система, ядреният модел на атома, създаден от Ръдърфорд, се нарича още Планетарен модел на атома.

източник: zdravey

ПРОЧЕТИ ОЩЕ