КНСБ: Колко пари са необходими месечно на човек за издръжка на живот

снимка: БГНЕС

1351 лв. е необходимият нетем месечен доход работещ, сам живеещ човек. За тричленно семейство – двама възрастни с едно дете до 14 години, необхдоимия доход е 2432 лв. Това показват данните на КНСБ за издръжка на живота за месец декември, представени от Пламен Димитров. 

За едногодишен период са необходими 366 лв. повече за тричленно семейство и с 203 лв. увеличение за едно лице. За годишен период брутната заплата за издръжка нараства, както следва: за едно работещо лице с 262 лв. За един работещ от тричленно семейство с 236 лв. или с 472 лв. за двамата работещи, посочи Димитров., съобщават новините.

От КНСБ посочиха факторите, които са оказали влияние нарастване дохода за издръжка. 

Цените на тока за бизнеса остават на високи нива. Подобна е ситуацията при петрола. Забелязва се стабилизиране на цените на тримесечна база, но нарастването от началото на годината е около 10%. Леко повишение се забелязва в цените на хлебната пшеница. 

Ето какви са средните цени при хранителните стоки:

При месото и месните продукти за три месеца се бележи ръст с 5.8%, а на годишна база – 27.1%. При млякото и млечните продукти 10.1% ръст за три месеца, а за година 43.6%. поскъпването на яйцата е с 55% за година и с 18% на тримесечна база. 4.7% е поскъпването при захарта и захарните изделия и 3.7% увеличение на хляба и зърнените храни. Цените на услугите в заведенията за обществно хранене бе;ежат ръст от 4.4% на тримесечна база, а за година темпът на нарастване е 26.7%. 

Групата на нехранителните стоки и услуги бележи нарастване средно с 0.2%, а на годишна база увеличението е от 12.9%. Темпът на тримесечна база се задържа заради намалението на природния газ с 47.2% за битовите потребители. Въпреки това остава с 26.9% по-висок ръста на годишна база. Около 14% увеличение на цените се наблюдава при дървата за огрев и въглищата. В групата “Електроенергия, газообразни горива” се отчита намаление с 7.9%за три месеца, но на годишна база ръстът е 21.1%. Жилищното обзавеждане бележи ръст от 2.8% на тримесечна база. Нарастване на цените бележи и сектор “Здравеопазване”. Само лекарствата нарастват с 16.8% на годишна база. 

ПРОЧЕТИ ОЩЕ