Какво се добива с метода на Сименс – Мартен

снимка: © pixabay

Сименс-мартенов метод за добиване на стомана

Добиването на стомана в сименс-мартенова пещ се характеризира с това, че процесът се провежда в пламъчна регенеративна пещ и позволява използването както на течен, така и на твърд изходен материал. Възможно е оползотворяване на стоманени отпадъци и преработване на чугуни, които не могат да се използват напълно при конверторните процеси.

За първи път течна стомана в пламъчна пещ е била добита от Пиер Мартен през 1865 г., който за повишаване на температурата в пещта е използвал принципа за регенериране на топлината, патентован от Фридрих Сименс. Регенерирането на топлината се извършва чрез предварително загряване на вдухваните в пещта газ и въздух от топлината на отработените газове.

По принципа на работа сименс-мартеновите пещи са рафинационни пещи. Окисляването на примесите при тях се извършва главно за сметка на кислорода от железния оксид, който се намира в шлаката, частично на железния оксид, разтворен в метала и на кислорода от пещните газове.

Съвременните сименс-мартенови пещи се строят с вместимост до 500 t. Те използват газообразно или течно гориво (генераторен газ или мазут).

източник: здраве и култура

ПРОЧЕТИ ОЩЕ