Златните послания на Шалва Амонашвили към учителите как да се отнасят към учениците

снимка: cultureoeuvre

Шалва Амонашвили e грузински педагог и психолог. Той е създател на концепцията на хуманната педагогика, чиято цел е фокусиране върху личността на детето, и тотално отричане на авторитарната, повелителна педагогика. 91-годишният Шалва Амонашвили е доктор хонорис кауза на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Може ли да се заставят децата незабавно да изпълняват заповедите и разпорежданията на учителя? – Не! Може ли да се дават на децата задължителни домашни работи? Не! Може ли да се поставят на децата бележки? – Не! Може ли да се говори в клас кое от децата се учи по-добре от другите? – Не! 

Може ли да се изисква от децата по време на урок да държат ръцете си отзад? – Не! Нужно ли е да се отнема от детето играчката, която то е донесло в училището? – Не! Може ли да се оставя детето да повтаря годината?- Не! Нужно ли е да се изисква от децата да ходят на училище с ученическа униформа, с ученически чанти? – Не! Може ли да се приемат в подготвителния клас деца, на които до 6 години не достигат 2-3 и повече месеци? – Не?   

Ето какво още НЕ трябва да правят учителите според световно признатия грузински педагог: Не унижавайте ученика нито с думи, нито с жестове, нито с намеци! Не се опитвайте да „побеждавате“ ученика по време на урок, не доказвайте, че сте по-умни, че го превъзхождате. Позволете му да ви надвие понякога. За него е много важно да се научи да побеждава! Не упреквайте ученика за минали постъпки! Не си позволявайте да доносничите за него пред родителите му! Защитавайте го, всеки има нужда от подкрепа. Изказвайте всяка дума и мнение с голямо внимание. Помогнете му да привлече, да създава своя добър образ от бъдещето. Вашата опека трябва да му напомня какъв трябва да стане, а не какъв е бил! 

Не засрамвайте ученика! Невнимателните, тежки думи могат да убиват. Каквото и да е сторил, постарайте се да го изгладите, да го накарате да осъзнае! Не предавайте ученика! Не бъдете гневни на ученика! Гневът и злобата разрушават живота. Не проявявайте недоверие към ученика. Ако преписва, помогнете му да се научи, без да мами! Не мислете лошо за детето и не го съжалявайте! Гордейте се не със силните, а със слабите, които могат да станат силни! Не правете нищо, което да не служи за възпитанието на детето, то трябва да чувства, че времето, прекарано с учителя, го възвисява, обогатява. Че е нужен на останалите, че притежава силата на влияе и променя заобикалящия го свят. Така у него се възпитава чувството за самостоятелност и отговорност! 

източник: woman

ПРОЧЕТИ ОЩЕ