Думата, която древните гърци са използвали за сяра

снимка: © pixabay

Сярата е химичен елемент със символ S и атомен номер 16. Тя е широко разпространен елемент, многовалентен неметал. В естествена форма сярата представлява жълти кристали в твърдо състояние. В природата тя се намира в чист вид или под формата на сулфидни и сулфатни минерали. Тя е елемент, съществен за живота и участва в молекулите на две аминокиселини. Стопанската и употреба е предимно в торове, но е широко използвана в барути, кибрит, инсектициди и фунгициди.

От старогръцки тейон (сяра) се е превеждала като божествен, димящ, миришещ.

Сярата е позната на човечеството от древността. Затова е допринесло съществуването на находища от самородна сяра, както и разнообразното приложение на това вещество.

С нея се свързва библейската история за гибелта на Содом и Гомор. Омир споменава за нейните димо-образуващи свойства 800 г. пр.н.е. През 670 г. защитниците на Константинопол запалили арабския флот с помощта на прочутия „гръцки огън“ (смес от селитра, въглен и сяра).

Аналогичен по състав е и черният барут, направил революция във военното дело през ХІІІ в. Наименованието и произлиза от санскритската дума „сира“, която означава светложълт и очевидно е свързано с нейния цвят. Представката тио, която отбелязва присъствието на сяра в редица съединения, е от гръцката дума „тейон“, която означава небесен, божествен и съответства на мистическите представи на древните народи за това вещество. От санскритски сиро – жълто, сулвере – спя или убивам. 

източник: здраве

ПРОЧЕТИ ОЩЕ