Българските студенти ще получават до 200 хил. лева стипендия, ако след завършването си се върнат отново в България

снимка: © pexels

Българските студенти ще получат до 200 000лв. на година за магистратура в Harvard University, САЩ, Paris-Saclay University във Франция, University of Tokyo в Япония, University of Cambridge, Великобритания, National University of Singapore, ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology, Швейцария, ако след завършването си се върнат да работя в България. Това предвижда проектът на Национална програма „Фонд „Стефан Стамболов“, който беше публикуван за обществено обсъждане днес.

Очаква се подборът да започне през Юни т.г. Трите етапа ще включват разглеждане на документи, представяне на видео визитка и провеждане на индивидуално интервю.

Срокът на новия фонд е тригодишен, като всяка година за стипендии ще се отпускат по 2 млн. лв. Първите магистратури в топ университети в чужбина ще бъдат финансирани още от академичната 2022/2023 г. Ще бъдат проведени три кампании за подбор на кандидати, като във всяка от тях ще бъдат одобрени по 10 студенти. Преди да заминат, те ще подписват договор с българската държава. Той ще ги задължава да се върнат в страната до шест месеца след завършването си и да работят тук на трудов или граждански договор в продължение на поне три години. Ако не го направят, ще трябва да възстановят стипендията със съответната лихва.

Целта на Фонд „Стефан Стамболов“ е да осигури достъп на българи с доказан потенциал до образование във водещи чуждестранни институции за висше образование. Те ще придобият умения, свързани с професиите на настоящето и бъдещето и ще приложат опита си в България. Придобитите по време на обучението в чужбина знания, умения могат да допринесат за развитието на българската икономика и на обществото като цяло.

Стипендиите ще покриват транспорта до чуждестранното висше училище, таксата за обучение, разходите за наем, медицинска застраховка по време на обучението. Кандидатите трябва да са български граждани, да имат завършена бакалавърска или магистърска степен, придобита до пет години преди конкурса за финансиране, в професионално направление, съответстващо на желаната магистърска програма. Необходимо е също успехът от дипломата им да е минимум много добър 5,00, а познанията по езика, на който ще се следва, да отговарят поне на ниво В2. Предимство ще бъде, ако бъдещите магистри не са учили в чужбина и имат професионален опит в избраната от тях специалност.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ